Menu
Your Cart

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Az Adatkezelő cégneve: Pakiker Kft.
Az Adatkezelő székhelye és postacíme: 4900 Fehérgyarmat Haladás tér 2.
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 15-09-076334
Az Adatkezelő adószáma: 22793276-2-15
Az Adatkezelő email címe: pakikerkft@gmail.com

2. Adatkezelés célja

A Pakiker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a munkashop.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemelteti, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytat (továbbiakban: Webáruház). Az Adatkezelő a termékeire vonatkozó megrendelések leadása és azok teljesítése, valamint a megrendelések teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli a Webáruházból terméket megrendelők, illetve arra regisztrált felhasználók személyes adatait. A Webáruházba az érintett regisztrálhat, azonban a megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció.
A fentiek alapján az egyes személyes adatok kezelésére az érintett és az Adatkezelő közötti fogyasztói szerződés létrejötte, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadása, továbbá a szerződő felek szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogai érvényesítése érdekében kerül sor.
A fogyasztói szerződések teljesítése, illetve a teljesítésből eredő igények érvényesítése (pl. reklamáció, kellék-, jogszavatossági igények, illetve szerződésből eredő egyéb igények) érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat a megadástól számított 5 évig őrzi, kivéve, ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, vagy az adatai törlését kéri. Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelés körében – a számlázással kapcsolatos adatokat (név, számlázási cím) a megadástól számított 8 évig őrzi.
Az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az Adatkezelő termékeiről, az újdonságokról és vásárlási kedvezményekről direkt marketing leveleket, azaz online hírleveleket küld azon érintettek részére, akik a hírlevelek küldéséhez kifejezetten hozzájárultak. Az Adatkezelő a hírlevelek küldése érdekében a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, az érintett törlésre irányuló kérelme beérkezéséig kezeli. Az érintett a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a(z) pakikerkft@gmail.com email címre küldött email útján, illetve a Weboldalon vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva.

3. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A 4. pontban meghatározott bizonyos adatok hiánya a megrendelés teljesítését kizárja.
Az adatok megadásával és a megrendelés leadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Hírlevelek küldése esetén az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, amelyet a „hírlevelek küldéséhez hozzájárulok” jelölőnégyzet bepipálásával ad meg.

4. Kezelt személyes adatok

Az érintettek köre: a Weboldal látogatói, ideértve Webáruházba regisztrálókat és vásárlókat is.
A kezelt adatok köre (ezen adatok megadása nélkül a megrendelés nem teljesíthető): a Webáruházban leadott megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok: Teljes név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, adószám. Regisztrált felhasználó esetén: a regisztrációkor megadott felhasználó név.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.
Az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelő felelősséget nem vállal!

5. Adatfeldolgozó, adattovábbítás


Az Adatkezelő a megrendelések házhozszállítása érdekében az érintett nevét, elérhetőségét, szállítási címét az alábbi szervezeteknek továbbítja az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
cégjegyzékszám: 13-09-111755
adószám: 12369410-2-44
adatvédelmi tájékoztató: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html 3


Hírlevelek küldéséhez az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót és nem továbbítja a személyes adatokat.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.
A Weboldal használata, illetve a hírlevélre való feliratkozás során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, biztonságosan, zárt adatbázisban tárolja, amely tároláshoz az érintett a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A szervert Dotroll kft. üzemelteti. A szerverhez az Adatkezelőn kívül más személy nem férhet hozzá.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveletek nem végez.
Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház technikai, informatikai feltételeit fejlesztő cég:

Kontúr Metál Bt. 4900 Fehérgyarmat Borsodi u. 6. sz. Adósz.:25641130-2-15
, amely nem jogosult személyes adatok megismerése, azonban az azokhoz való hozzáférés nem zárható ki. Az Adatkezelő a fejlesztővel szemben a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtette a személyes adatok biztonsága érdekében.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.
A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. 4
Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. 5Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Bankkártyás fizetés Barionnal


Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


7. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetősége


Az érintett személyesen (az Adatkezelő székhelyén, ügyfélszolgálati időben: munkanapokon H-P: 8:00-16:00 között), telefonon (telefonszám: +36 44 361 462) vagy e-mailben (e-mail: pakikerkft@gmail.com

) bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését, vagy kérelmezheti az Adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– jogszabályban meghatározott kivételekkel
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Adatkezelésről való tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Az Adatkezelő a tájékoztatást az Info törvényben tételesen meghatározott esetekben jogosult megtagadni.
A tájékoztatás megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

Cégünk fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését.

A munkashop.hu tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban általános tevékenységünk fejlesztéséhez használjuk fel.
A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról.

A munkashop.hu a hírlevélre jelentkezőknek csak a kért hírlevelet fogja küldeni. A listáról bármikor lejelentkezhet. Ha bármilyen problémája adódik vele kapcsolatban, lépjen bátran kapcsolatba a vevőszolgálatunkkal az pakikerkft@gmail.com email címen.

A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el az pakikerkft@gmail.com címre.